Hem

"Genom vår dialog skapar du och jag varandra. Ty när jag förstår vad du förstår blir jag din förståelse"

Johannes Scotus Eriguena

 

Dialogen i det


offentliga rummet


Dialogen som förhållningssätt och verktyg


Dialog är ett vitt begrepp, som bygger på att samarbeta, stödja, vägleda, utveckla och tränga igenom det som hindrar.

 

Vi hjälper dig med behovsidentifiering, riskanalys, processdesign och processledning när du behöver föra en offentlig dialog, t.ex. inför bygget av en flygplats, bildandet av ett naturreservat, eller andra förändringar i miljön. Vi befinner oss i gränslandet där människa möter natur och har specialistkompetens att föra samtal i komplexa, konfliktfyllda frågor.

 

 

 

 

Aktuell forskning inom miljökommunikation, dialog, delaktighet, sociologi:

Vad behöver du?


Berätta om dina behov och önskemål, så kan vi bygga ett hållbart samhälle tillsammans!

 

Sara Hommen

070-560 93 17

 

Vi innehar F-skattsedel

 

Copyright  ©  All Rights Reserved